Algemene Voorwaarden (AV) van TyresNET GmbH

1.1 Deze AV gelden voor aankopen door de klant (hierna te noemen "klant" of "u") op www.banden.nl, geëxploiteerd door TyresNET GmbH (hierna te noemen "TyresNET" of "wij"). Alle diensten, producten en aanbiedingen op TyresNET zijn gebaseerd op deze GTC en de voorwaarden van de respectieve online winkels. De site beleid is van toepassing wanneer de gebruiker de website bezocht of wanneer hij of zij gebruik gemaakt van de online beschikbaar op de websites diensten.

 

1.2 Bij het aangaan van de overeenkomst is de klant als consument beschouwd als het doel van zijn bestelde producten en diensten niet als commerciële of zelfstandige beroep kan worden beschouwd. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die commerciële of zelfstandige activiteiten uitgeoefend tijdens het aangaan van het contract.

 

1.3 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden geen deel uit van het contract.

 

2.1 Op de websites van klanten zullen worden geïnformeerd over de prijzen en de leveranciers van de producten gratis. Die leveranciers zijn geregistreerd en merkwinkels op TyresNET of andere derden (met inbegrip van white label partners) (hierna ook aangeduid als "online shops") aanbieden van producten op het internet.

2.2 De informatie is niet juridisch bindend bod van TyresNET. De verstrekte informatie is geautomatiseerd (op basis van feeds) en is gebaseerd op informatie die TyresNET ontvangen van online shops en derden (fabrikanten, media). De aanbiedingen van winkels of van derden winkels worden meerdere malen per dag bijgewerkt. In individuele gevallen kan er sprake zijn afwijkingen en / of onjuiste informatie met betrekking tot de prijzen (en ook de rangschikking van de aanbiedingen), levertijd en de beschikbaarheid van de producten. TyresNET geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie. Dit geldt niet indien TyresNET werd geïnformeerd over zulke onjuistheden en hen niet corrigeren of niet de vraag van de online winkels of derde partijen die deze onjuistheden worden gecorrigeerd.

2.3 De klant hoeft geen contracten van aankoop, opdrachten voor diensten of enige andere contracten sluiten met TyresNET bij het kopen van de producten uit de websites. De contracten over de producten of diensten die op de websites worden afgesloten uitsluitend tussen de klanten en de beursgenoteerde online winkels. Daarom is de GTC van de online winkels (met inbegrip van hun annuleringsvoorwaarden en regelgeving inzake gegevensbescherming) zijn van toepassing.

2.4 Klanten kunnen direct worden overgedragen via de websites TyresNET naar de websites van de online winkels, die de aanbiedingen (klik op de "Doorgaan" bottom) hebben gemaakt. Het is de klant plicht om alle relevante informatie evenals hun valuta waarin door de online winkels voor het aangaan van een contract of het plaatsen van een bestelling te controleren.

2.5 De ​​klant heeft ook een kans om een ​​aankoop te maken rechtstreeks op de websites TyresNET, zonder te worden doorgestuurd naar de websites van partner online winkels (klik op de knop "Add To Cart"). TyresNETin dit geval niet representatief is voor een contracterende partijen (klant of online shop) en stelt een partij bij een tussen de klant en de online shop gesloten overeenkomst niet geworden. Alle contractuele verplichtingen die voortvloeien uitsluitend tussen de klant en de online shop. Voor alle producten wettelijke rechten garantie van toepassing zijn. Verder is de GTC van de online winkels (met inbegrip van hun annuleringsvoorwaarden) en / of hun payment service providers toe te passen. Klanten zullen nadrukkelijk worden geïnformeerd over dat, terwijl het plaatsen van hun bestelling.

2.6 TyresNET wijst erop dat niet alle online winkels beschikbaar zijn op de markt zijn genoteerd. De selectie is naar eigen goeddunken van TyresNET en online winkels. Weergegeven vergelijking resultaten beweren niet volledig te zijn. TyresNET behoudt zich het recht voor om individuele producten of diensten te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.7 U kunt een soort fouten in de invoervelden te corrigeren met behulp van het toetsenbord en de muis totdat u uw bestelling hebt voltooid en klikte op de knop bevestiging. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zullen de tekst van het contract voor u beschikbaar zijn, maar deze tekst wordt niet opgeslagen na het sluiten van de overeenkomst.

3.1 Onze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen of aanpassingen op elk moment. Maak gebruik van onze diensten naar eigen inzicht.

3.2 Banden.nl kan niet garanderen dat de gebruiker of de derde partij die de weergegeven informatie actueel, correct en / of volledig is, noch dat het op elk moment zonder onderbreking, op tijd diensten zijn, veilig en foutloos. Banden.nl ook niet gegarandeerd dat de hardware en de software die wordt gebruikt op elk gewenst moment werkt foutloos, of dat eventuele fouten in een tijdig of helemaal te zullen vast.

3.3 Onze site bevat links naar andere websites en content die we bewaren voor anderen in onze diensten op onze servers en ter beschikking van het publiek (bijvoorbeeld, productbeschrijvingen of prijzen van online winkels en links naar hen). We hebben geen controle over de inhoud van deze referenties, aangezien wij de inhoud toegankelijk is op TyresNET of via deze deals of gegevensbronnen te maken.

3.4 Eventuele vergelijkingen diensten worden aangeboden door TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, 040-73098289 Fax, e-mail :. Info@tarifcheck24.de

4.1 Banden.nl aansprakelijk in geval van schade aan de gebruiker (a) als gevolg van schade aan leven, lichaam of de gezondheid als gevolg van een schending van het recht door Banden.nl, (b) in het kader van de Product Liability Act, vanuit de veronderstelling van een garantie of bedrog, (c) indien Banden.nl de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt, en / of (d) indien de schade is veroorzaakt door de schending van een verplichting van Banden.nl waarvan de naleving maakt een goede uitvoering van het contract en hun moeten voldoen aan de gebruiker regelmatig trusts en vertrouwen (grote verplichting).

4.2 Banden.nl aansprakelijk is in het geval van paragraaf 1, letter (a), (b) en / of (c) onbeperkte hoeveelheid; in het geval van de letter (d), de aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare, typische schade.

4.3 In andere dan de in paragraaf 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid van Banden.nl ongeacht de rechtsgrond uitgesloten.

4.4 De bepalingen inzake aansprakelijkheid in voorgaande leden zijn eveneens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de functionarissen, werknemers en agenten van Banden.nl.

5.1 De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van handelingen die interfereren met of die kunnen invloed hebben op de functionele mogelijkheden van het aanbod op Banden.nl (bijvoorbeeld door middel van software of andere scripts). Dit geldt vooral voor het gebruik van "robot", "spider" of "offline-reader" software en processen gebruikersverzoeken genereren via het internet automatisch.

5.2 U mag geen gebruik maken van onze diensten of delen daarvan niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook, bijvoorbeeld, kopiëren, systematisch op te halen, te imiteren, verkopen, verhuren of te gebruiken of aan te bieden voor de eigen of andere promotionele doeleinden.

5.3 Alle rechten (bijvoorbeeld, auteursrechten en handelsmerken) om onze databases, computer-kanalen, direct content te creëren we zijn voorbehouden.

Voor privacy, lees dan onze privacy policy.

7.1 Banden.nl biedt in het login-gebied maken deel uit van een gratis persoonlijke account ( "User Account") voor de gebruiker. De inschrijving voor een gebruikersaccount is vrijwillig. In gebruikersaccount, kan de gebruiker opt-in / opt-out van onze nieuwsbrief en een winkelcentrum product lijst. de gebruiker kan de producten toe te voegen aan hun boodschappenlijstje en verwijderde hen. een implementatie en / of het beheer van alle orders van de gebruiker met een provider is niet mogelijk via de gebruikersaccount.

7,2 Indien de gebruiker een klant, moet hij / zij meerderjarig zijn tijdens de registratie.

7.3 Tijdens de registratie, moet de gebruiker in de velden gemarkeerd als verplicht op het inschrijfformulier. Daarbij gebruiker e-mailadres evenals het wachtwoord worden geselecteerd. Gebruikersnaam en geboortejaar zijn optionele velden.

7.4 De gebruiker is niet toegestaan ​​om meerdere gebruikersaccounts te handhaven op Banden.nl. Banden.nl behoudt zich het recht voor om meerdere registraties te verwijderen.

7.5 De ​​informatie die door de gebruiker op het moment van registratie (verplichte en optionele) ingevoerd moeten - tenzij anders vermeld -Be juist en volledig. Als het e-mailadres van de gebruiker verandert na aanmelding, moet de gebruiker de wijzigingen direct te maken in het profiel instellingen van zijn gebruikersaccount en er om de gewijzigde e-mailadres te geven. Banden.nl is niet aansprakelijk voor schade die door de gebruiker in het geval dat de gebruiker de op dat moment juiste e-mailadres is binnengedrongen. De gebruiker kan op elk moment een verandering zijn wachtwoord en de gegevens.

7.6 toegang tot de gegevens van de gebruiker, in het bijzonder zijn of haar wachtwoord zijn vertrouwelijk en mogen niet en mag niet worden gedeeld met iedereen. De referenties moeten worden opgeslagen door de gebruiker tegen toegang door derden. Als de gebruiker reden om te geloven dat een derde partij toegang tot de toegang heeft verkregen en / of gebruik van de user account heeft, wordt hij gevraagd om Banden.nl vermelding van alle relevante omstandigheden onmiddellijk per brief, fax of e-mail op de hoogte. Banden.nl in het geval van gegronde verdenking van de toegang van derden tot toegang en / of gebruik van de user account door derden, de gebruikersaccount geblokkeerd of verwijderd werd in overleg met de gebruikers zeer tijdelijk.

7.7 De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gewenste back-lijst of hun eigen inhoud.

7.8 De gebruiker mag gebruiken Banden.nl voor illegale doeleinden, met het oog op letsel of schade doel anderen via zijn gebruikersaccount. Gebruik van de rekening voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het overtreden van deze verplichtingen recht Banden.nl. om het account te verwijderen. De gebruiker is niet bevoegd om na het misdrijf een nieuwe account op Banden.nl te maken.

7.9 De Gebruiker kan zijn account op elk moment te beëindigen zonder opgaaf van redenen. Om de account te beëindigen en het profiel instellingen van zijn user account te verwijderen, moet de gebruiker te verzenden en e-mail info@tyres.net of TyresNET GmbH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München Duitsland. Banden.nl kan de user account van de gebruiker te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving binnen een termijn van zes weken aan het eind van de maand door het sturen van een email naar de ingeschreven in het profiel instellingen van de user account e-mail adres. Met de effectieve datum van beëindiging, wordt de gebruikersaccount van de gebruiker geheel verwijderd.

 

8.1 aanvullende overeenkomsten aan deze gebruiksvoorwaarden niet bestaan.

8.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de regelgeving.

8.3 Duitse recht is van toepassing.

8.4 Indien de gebruiker een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of een openbaar speciaal fonds is, de bevoegde rechtbank is de locatie van Banden.nl voor alle geschillen geldt.

10.1 TyresNET is aansprakelijk voor schade van of aan de klant, zoals (a) de dood, verwonding aan het lichaam of de gezondheid die het gevolg zijn van een schending van het recht door TyresNET of haar wettelijke vertegenwoordiger of de plaatsvervangend gemachtigde, TyresNET is ook aansprakelijk in overeenstemming met ( b) Product liabilty wet in het geval van overname van een garantie of bedrog, of als (c) TyresNET of haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten hebben een schade door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt en / of (d) TyresNET een schade als gevolg heeft veroorzaakt een schending van het recht, waarvan de naleving is van essentieel belang voor de goede uitvoering van de overeenkomst en die de klant redelijkerwijs kon beroepen op (kardinale plicht).

 

10.2 TyresNET is oneindig aansprakelijk in het geval van artikel 1, letters (a), (b) en / of (c). Voor de rest is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch zijn voor het contract.

 

10.3 In andere dan de in paragraaf 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid van TyresNET ongeacht de rechtsgrond uitgesloten.

 

10.4 De bepalingen inzake aansprakelijkheid in voorgaande leden zijn eveneens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de functionarissen, werknemers en agenten van TyresNET

11.1 Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. De EU heeft een portal ontwikkeld om ontevreden klanten te helpen. Mocht u klachten over producten of diensten gekocht van ons via het internet kunt u instanties voor geschillenbeslechting te vinden voor een buitengerechtelijke oplossing hier http://ec.europa.eu/consumers/odr. Let op, voor sommige sectoren, en in de volgende landen zijn er momenteel (vanaf 2016/06/22) geen geschillenbeslechtingsentiteiten: Kroatië, Luxemburg, Roemenië en Spanje. Dus is het misschien mogelijk dat u dit portaal niet kan gebruiken om een ​​geschil met ons in deze landen te vestigen.

 

11.2 Aanvullende overeenkomsten niet bestaan.

 

11.3 Indien de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of van speciaal fonds van publiek recht de plaats van uitvoering en jurisdictie locatie voor allerlei soorten van geschillen op basis van deze overeenkomst zijn op de maatschappelijke zetel van TyresNET. Dit geldt ook als de klant een ondernemer zonder algemene jurisdictie locatie in Duitsland of als zijn of haar gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat verzoek werd ingediend. De optie van TyresNET om een ​​beroep tegen een klant bij een andere bevoegde rechtbank te brengen onverlet.

 

11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden worden geheel of gedeeltelijk ongeldig is, de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract, met inbegrip van de overige voorwaarden wordt niet aangetast. De wettelijke bepalingen in de plaats van de ongeldige bepalingen. Dit geldt ook indien de voorwaarden onvoorziene leemte moet hebben.

Terug naar boven